De bästa anpassade / The best adapted

By Annina Enckell

Director: Åsa Kalmér
Scenograhpy: Åsa Kalmér & Ann Bonander Looft

Svenska Teatern i Helsingfors / Swedish Theatre , Helsinki

“Regissören Åsa Kalmér arbetar stiliserat med tydliga accenter, hon karikerar, låter satiren frodas och gjuter den vägen in kommentarer som ofta dubbelbelyser scenerna . Det greppet fungerar ypperligt bl.a. i gestaltningen av den unga Auroras och hennes jämlikars lott som spelknappar i det patriarkala läggspelet med både privata och politiska syften.” Svenska Yle


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s