MAD (WO)MEN

Written, directed and performed by Mikaela Granit och Åsa Kalmér

At Teater Brunnsgatan 4

På filmbilder singlar de genom luften från skyskrapornas börskrascher och terrordåd och kläs sen av in på all mänsklig ynkedom i Caremadesignade kalsonger. Det finns kort sagt knappast något ämne som lämnas i fred. Granit & Kalmér drivs av den medelålders kvinnans allseende vrede, och en rasande formuleringsdrift. ” Dagens Nyheter

Photos by Karin Alfredsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s