Mutter / Fordringsägare

Mutter by Eva Runefelt

Fordringsägare by August Strindberg

Directed by Åsa Kalmér, also part set design and lightning/projections

“Unikt konstverk som muttrar och skruvar” SvD
“Livet som det är – och kunde vara” DN
“Men den definitiva segern över Strindberg är nog ändå tilltaget att sätta in Tekla på hans plats i Runefelts monolog. Inte för att Strindberg var främmande för att låna sina personliga karaktärsdrag åt en eller annan kvinnlig rollfigur, men här får en kvinna ta hans plats mitt i skaparvåndan, som om hon vore fullständigt jämlik. Så långt har det alltså gått på hans egen teater av alla ställen!” Expressen

This slideshow requires JavaScript.

Review in Nummer

Review in SvD

Review in DN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s