LE MALADE IMAGINAIRE (THE IMAGINARY INVALID)

by Jean-Baptiste Molière

Directed by Åsa Kalmér
Set design Åsa Kalmér and Ann Bonander Looft

GÖTEBORGS STADSTEATER / GOTHENBURG CITY THEATRE
2010

“Det blir mot teaterkonsten själv, som genom uppsättningens metakaraktär, dess kommentar till sin egen kapacitet att göra verkan, utmanar både teaterhistorien och publiken. Historien lär tiga still eller förklara sig förtjust inför utmaningen, men om publiken kommer att anta den är en öppen fråga. En trollkonst sker här i alla fall, när komedin blir tragedi och den döde Molière plockas ner från torkvindan.” Borås Tidning

“Det finns något befriande och modigt över Kalmérs försök att hitta en egen och samtida läsart. Tillsammans med skådespelarna har hon letat uppslag inte bara i orden, utan vad som döljer sig mellan och under dem. Hon söker befria Molière från seklernas damm genom att lyfta fram just det preciösa och rituella som den store teatermannen själv tog avstånd från och förlöjligade.” Dagens Nyheter

Review here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s