Om ÄRR i tidskriften Verk

“Det är något med bilden. Den drabbar mig. Rakt in. River alla försvarsmurar. Genom sin nakenhet, sina blottade sår, sitt trots och magnifika styrka. En gest som kastar av sig oket, masken, förklädnaden och låter en ny gestalt stiga fram för att ta sin självklara rätt att vara. Som en ritual, ett reningsbad eller pånyttfödelse. Med kroppen som slagfält. Åsa Kalmérs och Jörgen Hjerdts bildvärld rymmer hela spannet från befrielse till beslutsamhet, från utsatthet till makt att förändra. Rätten att synas. Rätten att ta vid där livet slets i bitar och fortsätta leva. Fortsätta finnas och älskas, fortsätta synas, se och älska. Där finns också lust och lekfullhet, åtrå och längtan. Bilder som andas delaktighet. Jag tillåts dela en annans innersta kamp, som också är min, allas vår kamp. En delaktighet som både rymmer samförstånd och motstånd. För vi vill ju inte alltid vara delaktiga och skräms när vi tvingas närmare det allmängiltiga i vardagens mörkare sidor. Här finns berättelsen om vad blicken gör med kroppen. Vad bilden visar och döljer, vad som tillåts och vad som eftersträvas i bilder. Vad som bör eller inte bör visas upp.”

TEXT: PIA SIRI ISAKSSON -> Läs hela texten här.

About Åsa Kalmér

Director, actress & set designer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.